PRIJS | Philippe Rotthier 2017

EUROPEAN PRIZE OF ARCHITECTURE PHILIPPE ROTTHIER IN SAMENWERKING MET DE CIVA STICHTING

 

0001bis

Informatie – Inschrijving

www.rotthierprize.be

Categorie:

Productbeschrijving

DE PRIJS

Deze driejaarlijkse prijs werd in 1982 door architect Philippe Rotthier in het leven geroepen. Hij bekroont verwezenlijkingen die een grote collectieve en culturele waarde hebben en hun kracht putten uit de geest van de Europese stad, de dialoog met het verleden en de geschiedenis, de regionale verankering en het gebruik van natuurlijke en duurzame materialen.

 

THEMA VAN DE PRIJS 2017: Water, architectuur en stad

Water is een kostbaar en strategisch goed geworden. Eeuwenlang is het al in de stad aanwezig in de vorm van waterlopen, kanalen, vijvers of bronnen waarrond bouwwerken en openbare ruimten zijn ontstaan, molens, bruggen en loopbruggen, reservoirs en aquaducten, watertanks, bekkens en fonteinen, bevoorradingssystemen, waterleidingnetten… Water is ook alomtegenwoordig in de parken en tuinen en inspireerde landschappen verfraaid door een typische architectuur (watervallen, grotten, kanalen, grote bekkens…).

Daarenboven zijn veel steden rechtstreeks verbonden met zeeën, oceanen en grote meren, wat aanleiding heeft gegeven tot een architectuur gericht op water en vakantie en op maritieme activiteiten (kaaien, opslagplaatsen, arsenalen, dokken…).

De ecologische bewustwording en de strijd tegen de verspilling hebben het water opnieuw op de agenda geplaatst. Steden graven oude, gedempte kanalen opnieuw open, terwijl de meeste bouwkundige en landschappelijke projecten moeten voldoen aan voorschriften inzake waterrecyclage.

 

De PRIX EUROPEEN 2017 bekroont bouwwerken, stedelijke projecten en voorzieningen waarin water en het gebruik ervan een centrale rol spelen. Voorbeelden zijn de herwaardering van bestaande of nieuwe gebouwen (molens, reservoirs, arsenalen, hallen, kunstwerken…), de aanleg van wijken of voorzieningen die met water verband houden, de heropening van stadskanalen en de inrichting van kaaien en oevers, of inspirerende en originele projecten voor de recuperatie en het hergebruik van hemelwater…

 

Een speciale prijs van 5 000 euro zal worden uitgereikt aan een of meer aan de verbeelding ontsproten projecten rond het thema “het water en het landschap, de architectuur en de stad”. De schaal, het thema, het programma en de eventuele locaties van deze projecten worden aan het inzicht van de deelnemers overgelaten.

 

María & Juanjo van Sol89 behoorden tot de laureaten van de Philippe Rotthier Prize 2014. In onderstaand filmpje leggen ze uit waarom de prijs zo belangrijk was voor hun project, waarbij ze een voormalig slachthuis omtoverden tot een koksschool in Medina Sidonia, Spanje.