Lezing: Paul Duvigneaud. The man with the Zeppelin’s eye | 28.11.2017

The man with the Zeppelin’s eye
Duvigneaud. A pioneering personality and his legacy.

Timing :
28.11.2017 | 10:30 – 18:30

Tickets :
Gratis toegang

Categorie:

Beschrijving

Paul Duvigneaud is één van de pioniers op het vlak van ecologie, stichter van de stadsecologie en van het concept ‘stedelijk ecosysteem’. In de jaren ’70 werd de Brusselse Agglomeratie opgericht om intergemeentelijk beheer op het vlak van o.m. afval, stedenbouw en leefmilieu te vereenvoudigen. Het onderzoek van Paul Duvigneaud werd door de Agglomeratie volop gesteund. Het werd meteen duidelijk dat, om bepaalde fenomenen te begrijpen die invloed hebben op de levenskwaliteit in de stad (microklimaat, stedelijk klimaat, luchtverontreiniging, …), het gebruik van de grond in combinatie met de materiaal- en energiestromen moest worden in kaart gebracht.

De lezingen op 28 november maken een deel uit van een cyclus met als thema Het stedelijk ecosysteem rond de Brusselse kanaalzone. De volgende edities ervan vinden plaats in de lente van 2018. Bevinden we ons in die bewuste écosystemische beweging van Paul Duvigneaud? Een tijdsgeest waarin de ontwikkeling van het Brusselse landschap eerder volgens een ecologische dan een religieuze, politieke of economische logica zal evolueren? De CIVA Stichting wil, gevoed door de rijke erfenis van het Centre Paul Duvigneaud, eer betuigen aan de man en zijn werk. Tegelijk ligt de focus op de kanaalzone waar CIVA binnenkort, ter hoogte van de Citroëngarage, een nieuwe thuis krijgt.

Lezingencyclus georganiseerd door het CIVA in samenwerking met het Centrum voor Stedelijke Ecologie asbl.PROGRAMMA 28 november *
Een blik van Paul Duvigneaud op de toekomst

10u45 – 11u15 : Bezoek aan de archieven van Duvigneaud

Met Sarah Tibaux, archivaris


11u30 – 12u40 : « Paul Duvigneaud, une personnalité, une œuvre »

Paul-Henri Duvigneaud

Pierre Meerts (ULB)


12u40 – 13u00 : Q&A


13u00 – 14u00 : Lunch


14u00 – 15u00 : « L’écosystème urbain d’hier et d’aujourd’hui »

Aristide Athanassiadis (ULB-BATir en Metabolism of Cities)

Andrea Bortolotti (Centre LoUIsE, ULB en Latitude Platform)


15u00 – 15u30 Q&A


15u30-16u00 Pause


16u00 – 16u50 : « L’influence de Paul Duvigneaud dans notre paysage urbain »

Serge Kempeneers (IBGE) : « De l’écosystème URBS aux services écosystémiques »

Bruno Notteboom & Koenraad Danneels (Universiteit Antwerpen) : « Het werk van Duvigneaud in een bredere historische context »


16u50 – 17u30 : Q&A


17u30 – 18u30 : Drink


* Alle lezingen zijn in het Frans behalve deze van Bruno Notteboom en Koenraad Danneels, die in het Nederlands wordt gehouden. Simultaanvertaling (NL-FR) is voorzien.