Miscellaneous Follies I 16-27.09.2017

16.09 > 24.09.2017

Openingsuren :
Dinsdag > zondag | 10:30 > 18:00

Tickets :
Gratis toegang

Beschrijving

MISCELLANEOUS FOLLIES

 « De folly werd, als architectuurontwerp maar ook als voorstelling van de dwaasheid, tijdens de Verlichting nauwkeurig gedefinieerd. Voordien waren al tal van legendarische en historische excentriekelingen door hun welmenende en roddelzieke buren als “uitvinders van dwaze bouwsels” weggezet; maar de culturele rol van de folly werd pas ten volle begrepen nadat de Verlichting er de prachtige eigenschappen van had ontdekt. Omdat hij de belichaming was van een reeks van negatieve kwaliteiten, kreeg de folly de essentiële rol van tegenpool, van extreme onwenselijkheid, van absolute tegenstrijdigheid te vervullen. Als symbool van dwaze luxe was hij een waarschuwing voor spilzieke en onproductieve beleggers; als volstrekt functieloze entiteit verschafte hij een spookbeeld van leegte en nutteloosheid, zonder hetwelk het concept “functie” an sich zinloos was; verwant aan de waanzin opende hij een wereld en reikte hij een visuele metafoor aan die datzelfde concept – dat anders louter ontzag opriep of al te makkelijk achter de onbetekenende muren werd opgesloten – aankleedde en afbakende; en als vehikel voor allerlei modieuze literaire begrippen, van het sublieme tot het pittoreske, fungeerde hij als een soort museum waar men ze kon overpeinzen. Zo kon de folly ingewikkelde en antiburgerlijke ideeën als horror, terreur en decadentie in een overzichtelijk gemaakte ruimte insluiten. Los van de vorm (picturaal of figuratief) vertegenwoordigde de folly, in alle betekenissen van het woord, een noodzakelijk kwaad. Zonder de folly zouden rationalisme, vooruitgang en de maakbaarheid van de mens nooit meer geweest zijn dan ijdele begrippen – louter goede bedoelingen zonder concrete antagonisten om het tegen op te nemen. »

 

 Anthony Vidler, « History of the Folly », in B.J. Archer (red.),
Follies. Architecture for the Late-Twentieth-Century Landscape (1982)

 

Of men er architectonische installaties ter beschouwing van de wereld in ziet, dan wel territoria om met stijlen, ambachten en allerlei concepten en rituelen te experimenteren, of nog uitingen van een zowel academische als volkse architectuur, folly’s zijn georganiseerde systemen die het territorium benaderen vanuit verschijningen. Ruïnes, grotten, paviljoenen, tenten en tempels: het zijn allemaal figuren waarmee we de architectuur en haar relatie tot het landschap kunnen bestuderen. Terwijl de eclectische folly’s in de tuinen en parken van de 18de-eeuwse aristocraten bedoeld waren om een microkosmos in de huiselijke omgeving in scène te zetten, zijn hun equivalenten aan het einde van de 20ste eeuw een onderzoekskader geworden om de architectuur zelf opnieuw in vraag te stellen. Nu ze buiten parken worden opgetrokken, breidt die vraagstelling zich uit tot de volledige grootstedelijke ruimte.

 

De miniatuurtentoonstelling Miscellaneous Follies biedt een overzicht van het onderzoek dat Benjamin Lafore, Sébastien Martinez Barat en Michel Mathy in het voorjaar 2017 zijn begonnen en dat ze naar verwachting in het najaar van 2018 zullen voltooien. De expo presenteert – en legt verbanden tussen – werkdocumenten over architectuur- en landschapsarchetypen, stukken uit de collectie van de CIVA Stichting, evenals de bijbehorende literaire en theoretische teksten.

 

Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk van zaterdag 16 tot zondag 24 september ter gelegenheid van Open Monumentendagen.