Being with Pedagogy

 © @ Peter Reznikoff
© @ Peter Reznikoff

Op 24 november organiseert CIVA een debatdag met als title Being with Pedagogy – een jaar na de eerste serie Being with Art / Being with Architecture.

Datum
zaterdag, 24 november, 2018
Openingsuren
14:00 - 20:00
Taal/Talen
EN / NL / FR
Plaats
KANAL-Centre Pompidou / HOUSE 3
Tickets

gratis toegang

In het kielzog van het symposium Scaffolds (22-23 november) staat Being with Pedagogy stil bij het begrip pedagogische experimenten in kunst en architectuur. Deze dag biedt opnieuw de gelegenheid om risico’s te nemen: we denken na over het kritisch vermogen en de verantwoordelijkheid van het hedendaagse onderwijs in een context van snelle veranderingen op het vlak van klimaat, cultuur en politieke discussie. Met andere woorden: hoe kunnen we nu nadenken over de structurele veranderingen waarvan het effect voelbaar zal zijn in de leefomgeving van de toekomstige generaties? Hoe zullen de toekomstige bewoners ons “Spaceship Earth” omvormen (om de beroemde architect en docent Buckminster Fuller te parafraseren)? We blikken terug op de erfenis van de historische pedagogieën: de twee belangrijkste modellen uit de 19de-20ste eeuw zijn dat van de Schone Kunsten, dat gestoeld was op het leren door te kopiëren, terwijl het Bauhaus de basis legde voor het leren door uit te vinden.

Gesprekken met internationale gasten – architecten, academici, schrijvers en curatoren – zijn het startpunt voor een reflectie over de essentiële vraagstukken rond de positie van kunst en architectuur in een hedendaagse cultuur die constant onder druk staat. De gesprekken worden opgenomen en gepubliceerd, waarmee tevens de een onderzoekagenda wordt aangelegd voor de komende jaren.

Onze gasten zijn onder meer Christophe Van Gerrewey, Patrice Neyrinck, Marc Godts, Claire Moulène, Mathilde Villeneuve en Wim van den Bergh.

Over Scaffolds:

Het symposium Scaffolds moet een plek zijn waar architectuur- en stedenbouwkundig onderzoek wordt gedeeld maar waar ook de artistieke praktijk en pedagogie onderwerp uitmaken van het debat. Scaffolds buigt zich over epistemologische en cognitieve strategieën en tools die gebruikt worden bij het bestuderen en ontwerpen van onze ruimte en dit van de schaal van het menselijk lichaam tot die van het landschap. Zo onderzoekt het symposium de theoretische, praktische en ethische linken die vormen van weten verbinden met vormen van doen, en dit met het oog op een gedeelde toekomst. In het kader van dit symposium:

22 november om 19:15: lezing Luc Deleu
23 november om 19:30: lezing Vera Bühlmann

Meer info over Scaffolds vind je op de website van Kanal - Centre Pompidou