Jobs

 • Zelfstandige gids/animator-animatrice

  Beschrijving

  CIVA is een centrum waar tentoonstellingen, educatie, conservatie en ontmoetingen plaatsvinden voor het brede publiek en al wie geboeid is door moderne en hedendaagse architectuur, het landschap en stedelijke ecosystemen. CIVA maakt zich momenteel klaar om aan te sluiten bij de cultuurpool KANAL-Centre Pompidou. 

  Met deze oproep tot kandidaatstelling wil CIVA het team van zelfstandige gidsen versterken dat er instaat voor activiteiten die er in het kader van de dienst pedagogie en bemiddeling worden georganiseerd (rondleidingen in de “Kinderstad”, activiteiten in de Boghossian Stichting en het Design Museum Brussels, stages tijdens de schoolvakanties, enz.).

  Hoofdkantoor

  Kluisstraat 55
  1050 Brussel

  FUNCTIE

  Omschrijving 

  Je begeleidt groepen kinderen (6-12) en jongeren (12-18) bij rondleidingen en activiteiten in het kader van het educatieve programma ontwikkeld door de dienst pedagogie en bemiddeling van CIVA. Die bezoeken en activiteiten vinden plaats in de instelling zelf (‘Kinderstad’, tijdelijke tentoonstellingen, creatieve activiteiten), in de Boghossian Stichting, het Design Museum Brussels of het Van Buuren Museum. 

  De dienst pedagogie van CIVA zorgt voor het administratieve en organisatorische beheer van die bezoeken en activiteiten

  PROFIEL

  Diploma

  Master (geschiedenis, kunstgeschiedenis, (interieur)architectuur, kunst), Bachelor, opleiding tot gids of gelijkwaardige ervaring

  Ervaring

  Ervaring opgedaan als gids of animator/animatrice in een culturele instelling is vereist. 

  Vereiste bekwaamheden

  • Je drukt je perfect uit in het Nederlands
  • Je weet je publiek te boeien en kan je boodschap aanpassen aan het begripsvermogen van de toehoorders
  • Je verwerkt vlot de mee te delen inhoud
  • Je bent geboeid door cultuur, architectuur en geschiedenis
  • Je bent flexibel
  • Je werkt graag met kinderen, jongeren en schoolgroepen
  • Je hebt een statuut dat je toelaat zelfstandig te werken (statuut van zelfstandige, zelfstandige in bijberoep, ondernemer in loondienst)

  VOORWAARDEN

  Stelsel

  Andere

  Specifieke contracten met zelfstandigenstatuut, geen vaste prestaties.

  MODALITEITEN KANDIDATUUR

  Vereiste documenten 

  CV 

  Kandidatuur toezenden per e-mail aan

  Jeremy Uhr: j.uhr@civa.brussels

  Contactpersonen

  Jeremy Uhr: j.uhr@civa.brussels
  Gratienne Dubois: g.dubois@civa.brussels
  Wouter Krokaert: w.krokaert@civa.brussels

   

 • Jobstudent Archief

  CIVA – Brussels centrum voor stad, architectuur en landschap

   

  Beschrijving

  CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, pedagogie, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door moderne en hedendaagse architectuur, het landschap en stedelijke ecosystemen. CIVA organiseert activiteiten in Elsene en in KANAL-Centre Pompidou, waar het tegen 2025 haar intrek in zal nemen.

   

  De CIVA’s collecties bestaan uit archieven en talrijke andere documenten en objecten die voortkomen uit de architectuurpraktijk, landschaps- en tuinarchitectuur en stadsecosystemen in België. Ze zijn erg divers : grafische archiefdocumenten (plannen, tekeningen, schetsen, ...), geschreven archieven (briefwisseling, persoonlijke notities, prijsoffertes, werfverslagen, ...), foto's maar ook maquettes, audio- en audio-visuele archieven, meubels, behangpapier, stoffen, etc. De inhoud van de collecties komt voornamelijk uit de XIXde en XXste eeuw en afkomstig uit België.

   

   

  Hoofdkantoor

  Kluisstraat 55

  1050 Brussel

  FUNCTIE

  Functiebenaming

  Jobstudent Archief

   

  Omschrijving

  In samenwerking met het archiefteam zullen de studenten helpen bij het behoud en beheer van de CIVA-collecties als onderdeel van de voorbereidingen voor de collectieverhuis.

   

  De studenten zullen hoofdzakelijk de volgende taken uitvoeren :

  - Opschonen van archieven

  - Preventieve/definitieve conditionering van archieven

  - Het uitvoeren van inventarisaties

  PROFIEL

  Vereiste bekwaamheden

  Dynamiek, organisatie, samenwerking en striktheid.

  Interesse voor cultuur, architectuur en de geschiedenis van de architectuur in België.

  Diploma

  Master in geschiedenis, kunstgeschiedenis of conservatie-restauratie, specialisatie in archiefwetenschappen is een pluspunt.

  Ervaring

  Niet nodig. Ervaring in de archiefsector wordt evenwel op prijs gesteld.

  VOORWAARDEN

  Stelsel

  Voltijds voorkeur

   

  Contractperiode

  Van 01 juli tot 13 september 2024.

  Flexibel contract van minimaal twee weken, afhankelijk van de beschikbaarheid van de student.

  KANDIDATUUR

  Vereiste documenten

  -       CV (in .PDF-formaat)

  -       sollicitatiebrief (in .PDF-formaat)

  -       uw beschikbaarheid (in de sollicitatiemail)

   

  Kandidatuur toezenden per e-mail aan

  archives@civa.brussels

   

  Contactpersoon

  François De heyder

  Archivaris

  f.deheyder@civa.brussels

   

  Deadline

  Zondag 09/06/2024

 • Hoofd pedagogie en publiekswerking

  CIVA – Internationaal Centrum voor Stad, Architectuur en Landschap

  Activiteitensector

  Culturele sector

  Beschrijving

  CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, voorlichting, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door de moderne en hedendaagse architectuur, landschappen en stedelijke ecosystemen.

  CIVA streeft naar een herwaardering van de architectuur, de stedenbouwkunde, het erfgoed, het landschap, het stedelijke ecosysteem en de cultuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn activiteiten zijn gericht op voorlichting, documentatie, informatie en nadenken over het Brusselse grondgebied en de transformatie ervan in een mondiale context.

  CIVA ontwikkelt tal van activiteiten en diensten: tijdelijke tentoonstellingen, een vaste ruimte bestemd voor kinderen, vertrekken geschikt voor debatten en de diversiteit van opinies, pedagogische activiteiten en animaties. CIVA stelt ook een uitzonderlijk rijk archief (plannen, schetsen, maquettes, meubelen, enz.) en een omvangrijke bibliotheek van zo’n 50.000 boeken en tijdschriften ter beschikking van het publiek.

  CIVA organiseert zijn activiteiten in Elsene en in de cultuurpool Kanal, waar het tegen 2025 zijn intrek in zal nemen.

  De pedagogische en publiekswerkingsactiviteiten van CIVA worden op touw gezet door een multidisciplinair team van interne en externe medewerk(st)ers (kunsthistorici, architecten, kunstenaars en kunstenaressen, animators en animatrices, enz.). Ze zijn vooral gericht op kinderen van 3 tot 18 jaar (scholen en gezinnen) en het verenigingsleven.

  Tegenwoordig omvatten ze:

  • begeleide bezoeken aan de vaste tentoonstelling ˮKinderstadˮ;
  • animaties in CIVA en in partnerinstellingen (Design Museum Brussels, Boghossianstichting, Van Buuren Museum);
  • geleide wandelingen;
  • vakantiestages;
  • workshops in het kader van PECA in scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • intergenerationele creatieve workshops.

  In totaal worden 7.500 kinderen ontvangen door de pedagogische dienst van CIVA.

  Hoofdkantoor

  Kluisstraat 55

  1050 Brussel

  FUNCTIE

  Functiebenaming

  Hoofd pedagogie en publiekswerking

  Omschrijving

  In samenwerking met het CIVA-team en onder toezicht van de Secretaris-Generaal en de Artistiek Directeur leidt de Hoofd pedagogie en publiekswerking de dienst en zijn activiteiten op autonome wijze. Hij of zij zet proactief een programma van pedagogische en publiekswerkingsactiviteiten op touw, zorgt voor de zichtbaarheid ervan en het bezoek eraan, en creëert partnerships met openbare instellingen, scholen en verenigingen.

  Het hoofd pedagogie en publiekswerking voert de volgende taken uit (niet-limitatieve lijst):

  -        Beheer van de dienst (drie interne medewerksters, een twintigtal onafhankelijke medewerk(st)ers).

  -        Opstellen en uitvoeren van het programma van pedagogische activiteiten en culturele publiekswerkingsacties, afgestemd op het doelpubliek (scholen, gezinnen, verenigingen).

  -        Operationele leiding over het programma, contacten met de dienstverleners.

  -        Uitwerken van specifieke activiteiten in het kader van de Brusselse culturele agenda (Open Monumentendagen, Archiweek, BANAD, Museum Night Fever, enz.).

  -        Ontwerp en opvolging van de productie van pedagogische en publiekswerkingsinstrumenten.

  -        Ontwerp en opvolging van de productie van bezoekersgidsen (tijdelijke tentoonstellingen, “Kinderstadˮ).

  -        Voorbereiding van de verhuizing naar cultuurpool Kanal tegen 2025.

  -        Opzetten en opvolgen van partnerships.

  -        Opvolgen van subsidieaanvragen.

  -        Budgettaire opvolging.

  -        Interne en externe rapportering.

  PROFIEL

  Diploma

  Master (architectuur, erfgoed, kunstgeschiedenis, bemiddeling, cultureel management) of gelijkwaardige beroepservaring.

  Ervaring

  Minimaal 3 jaar ervaring in de pedagogische en/of publiekswerkingsdienst van een culturele of sociaal-culturele instelling die openstaat voor het grote publiek, of in het beheer van projecten met een culturele doelstelling. Ervaring met het leiden van pedagogische activiteiten is een pluspunt.

  Vereiste bekwaamheden

  -        Uitstekende kennis van een van de twee landstalen en een goede kennis van de andere. Goede basiskennis Engels.

  -        Uitstekende kennis van de culturele sector en het verenigingsleven in Brussel.

  -        Graag en goed kunnen omgaan met groepen kinderen.

  -        Beheersing van de Microsoft Office Suite.

  -        Dynamisch, initiatiefrijk, doeltreffend en veelzijdig.

  -        Belangstelling voor erfgoed en architectuur.

  VOORWAARDEN

  Stelsel

  Voltijds voor bepaalde tijd

  Het hoofd pedagogie en publiekswerking zal zich moeten verplaatsen in Brussel en zal soms ‘s avonds en in het weekend moeten werken.

  Aanvang contract

  Juli 2024

  MODALITEITEN KANDIDATUUR

  Vereiste documenten

  CV en sollicitatiebrief (twee afzonderlijke documenten in PDF-formaat, als bijlage bij de e-mail)

  Kandidatuur toezenden per e-mail aan

  j.uhr@civa.brussels

  Contactpersoon

  Jeremy Uhr

  Deadline

  25 juni 2024