BOOK LAUNCH: Des tracés aux traces

Patrick Henry

Moeten de debatten over de doelstelling van Zero Net Artificialisation (ZNA) worden opgevat als een bedreiging voor de verstedelijking of juist als een manier om de kaarten opnieuw te schudden? De geschiedenis van de stadsontwikkeling laat ons zien dat er manieren zijn om nieuwe stedelijke vormen te bedenken die vanaf de grond worden ontworpen. Rekening houden met de bodem als het aankomt op de kwestie van ruimtelijke ordening kan leiden tot nieuwe samenwerkingen tussen de betrokken gebieden en actoren. `

Dit boek door Patrick Henry opent nieuwe deuren op het vlak van stedelijke uitbreiding door een stedenbouwkundig aandachtspunt te definiëren gebaseerd op observatie en interactie met de bodem. Van het macro perspectief vertrekkende vanuit indelingen op het grondoppervlakte gaan we naar een hernieuwde aandacht voor de sporen van onze activiteiten die de grond dieper gelegen draagt.

 

Patrick Henry is architect, stedenbouwkundige en doceert aan de Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville.

De boekpresentatie wordt gevolgd door een rondetafelgesprek met Said El Fadili (Leefmilieu Brussel) en Ananda Kohlbrenner (Super Terram).

Datum
dinsdag, 18 april, 2023
Openingsuren
19:00
Taal/Talen
FR
Plaats
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel
Coproductie
SUPER TERRAM (Naar een multi-specifiek urbanisme) onderzoeksproject, een Innoviris cocreatie 2021-2023