Book Launch: Radical Pedagogies

Auteurs Beatriz Colomina, Evangelos Kotsioris en Anna-Maria Meister stellen hun langverwachte boek Radical Pedagogies voor in CIVA. Samen met Hilde Heynen, Silvia Franceschini, Vanessa Grossman, Ivan Lopez Munuera, Dirk van Heuvel en Mark Wigley, die bijdroegen aan de publicatie, gaan ze in debat over de manier waarop architectuuronderwijs na de Tweede Wereldoorlog danig veranderde en wat de impact ervan was of kan zijn op hedendaagse uitdagingen. Radicale experimenten poogden toen de grondslagen van de discipline en de heersende conventies rond architectuur omver te werpen. Tegelijk daagden ze modernistische en koloniale normen uit, verlegden ze het zwaartepunt van het bouwen, bedachten ze nieuwe rollen voor de architect en bedachten ze participatieve vormen voor de architectuurpraktijk. Hoewel heel wat van de experimentele programma's nadien werden opgegeven, beëindigd of geassimileerd, hebben ze het architectuurdiscours en de architectuurpraktijk mee vormgegeven en in zekere zin gedefinieerd. Dit boek brengt deze radicale pedagogie in kaart en onderzoekt haar pogingen om de status quo binnen de architectuur te doorbreken.

Datum
maandag, 20 juni, 2022
Openingsuren
19:00 - 21:00
Taal/Talen
EN
Plaats
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel
Tickets

gratis toegang - klik hier om te reserveren

De experimenten omvatten o.m. de aanpassing van de Bauhaus-pedagogie als een middel om "ontleren" in de context van de dekolonisatie in Afrika; een beweging die focus op het ontwerpen voor "ieder lichaam", inclusief mensen met een beperkte mobiliteit, door architectuurstudenten en de faculteit aan de Universiteit van Berkeley, Californië; de oprichting van een ondersteuningsnetwerk voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in de bebouwde omgeving, ongeacht hun academische achtergrond; en een ontwerpstudio in de USSR die een alternatief bood voor de wijdverbreide functionalistische benadering in Sovjet-ontwerp. Deze projecten uit de vorige eeuw stellen uitdagende vragen over de rol van architectuur in deze eeuw, zowel vanuit het perspectief van hun ontbinding en hun verdere leven als vanuit hun ontstaansgeschiedenis.

Sprekers tijdens de boekvoorstelling: Beatriz Colomina, Hilde Heynen, Silvia Franceschini, Vanessa Grossman, Evangelos Kotsioris, Anna-Maria Meister, Ivan Lopez Munuera, Dirk van Heuvel, Mark Wigley

Radical Pedagogies
Redacteurs: Beatriz Colomina, Ignacio G. Galán, Evangelos Kotsioris et Anna-Maria Meister
MIT PRESS, mei 2022