BOOK LAUNCH: The Urban Fact — Kersten Geers, Jelena Pančevac, Joris Kritis

Christophe Van Gerrewey gaat in gesprek met Kersten Geers, Jelena Pančevac en Joris Kritis over het boek The Urban Fact: A Reference Book on Aldo Rossi. The Urban Fact is een onderzoek naar Aldo Rossi's formulering van een theorie over de stad, ontwikkeld over een periode van ruwweg tien jaar, van Architecture of the City, gepubliceerd in 1966, tot Analogous City, tentoongesteld in 1976. Rossi's theorie wordt niet als een abstract argument opgevat, maar wordt bekeken in het licht van zijn werk uit die periode. Een zorgvuldige selectie van drieëntwintig projecten wordt in detail uitgelicht. Deze projecten, gelinkt aan de realiteit van hun omgeving, maar tegelijk beladen met culturele en burgerlijke ambitie, illustreren de complexiteit van een architectuurproject als een even complex geheel. Ze laten ook zien hoe architectuur kan bijdragen aan de veranderende stedelijke context van het vakgebied, waarbij wordt gezinspeeld op een architectuur die zich pijnlijk bewust is van haar beperkingen en koppig is in haar bedoelingen. 

Datum
maandag, 7 maart, 2022
Openingsuren
19:00
Taal/Talen
EN
Plaats
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel