COLLOQUIUM : Tuinwijken en coöperatief wonen: een stand van zaken

CIVA organiseert een internationaal symposium naar aanleiding van het honderjarig bestaan van de tuinwijk Le Logis-Floréal, en dit in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles (ULB), Urban en Le Logis-Floréal zelf. Het programma focust op de huidige staat van de coöperatieve tuinwijken en op de invloed die dergelijke modellen kunnen hebben op de uitdagingen waar we vandaag voor staan op het vlak van wonen.

Datum
donderdag, 24 maart, 2022vrijdag, 25 maart, 2022
Taal/Talen
FR / NL / EN
Plaats
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel
Coproductie
CIVA, ULB, Urban, Le Logis-Floréal

Het symposium van 24 en 25 maart 2022 brengt een veelheid aan actoren samen: architecten, stedenbouwkundigen, historici, sociologen en experten op het gebied van huisvesting uit zowel de publieke als de private sector. Enerzijds biedt het symposium de gelegenheid om dieper in te gaan op een aantal van de uitdagingen die inherent verbonden zijn aan het patrimoniumbeheer van dergelijke historische sites. Anderzijds buigt het zich ook over bepaalde aspecten van het leven in gemeenschap of coöperatie als woonvormen die een antwoord moesten bieden op de vraag naar sociale huisvesting. Die vraag is nog steeds actueel en noopt ons ertoe het een en ander te bekijken vanuit een hedendaags perspectief: bieden het wonen in gemeenschap of het coöperatief wonen een antwoord op de actuele sociale huisvestingsvraag. 

PROGRAMMA

Donderdag 24.03.2022 I 14:00-21:00

14:00 - INTRODUCTIE
Ans Persoons, schepen van Stedenbouw Brussel-stad
Nikolaus Hirsch, Yaron Pesztat (CIVA)

14:15 - TALKS

14:15 - 14:45
Le Logis-Floréal en de avant-garde van de jaren '20 
Francis Strauven (UGent)

14:45 - 15:15
Cooperative Conditions: The Zurich Case
Anne Kockelkorn (TU Delft), Susanne Schindler (ETH Zürich / MIT Cambridge)

15:15 - 15:45
PAUSE

15:45 - 16:05 
Le Logis-Floréal: behoud van een architecturaal en stedenbouwkundig patrimonium
Manja Vanhaelen (Urban)

16:05 - 16:20
La cité-jardin de la Butte Rouge en danger
Barbara Gutglas-Ducourneau

16;20 - 16:50
Le Logis-Floréal: behoud van landschapspatrimonium
Eric Hennaut (CIVA)

16:50 - 17:10
Huidige status van het tuinwijkmodel
Benoît Moritz (La Cambre-ULB, MSA)

17:10 - 17:30
Nature’s offensive: The sociobiological theory and practice of Louis Van der Swaelmen
Koenraad Danneels (KULeuven)

17:30 - 18:30
Anne Kockelkorn (TU Delft), Benoît Moritz (La Cambre-ULB, MSA) en Koenraad Danneels (KULeuven) in gesprek Nikolaus Hirsch

19:00 - SCREENING
Historische films over Le Logis-Floréal (met Cinematek en Le Logis-Floréal)

19:00 - OPENING
Tentoonstelling Le Logis-Floréal – un projet coopératif

________________

Vrijdag 25.03.2022 I 09:00-21:00

09:15 - INTRODUCTIE
Christian Dessouroux (Metrolab/ULB)

09:30 - TALKS

9:30 – 10:20
Voorstelling van de ULB-studie over de evolutie van de sociale mix en interviews met de bewoners
Christian Vandermotten (IGEAT/ULB)

10:20 - 10:50
Over- en onderbezetting van woningen: een probleem én potentieel
Pierre Marissal (ULB) 

10:50 - 11:20
PAUZE

11:20 - 11:50
De mix in sociale huisvesting
Yves Lemmens (SLRB)

11:50 - 12:20
Rondetafel
Christian Vandermotten, Pierre Marissal en Yves Lemmens

12:30 - TOURS
Rondleiding tentoonstelling Le Logis-Floréal – un projet coopératif

14:00 - INTRODUCTIE
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Wonen en Gelijke Kansen
Guy Conde-Reis (Urban) 

14:15 - TALKS

14:15 - 14:45
Nieuwe Brusselse antwoorden op de vraag naar sociale huisvesting
Antoine de Borman (Perspective.Brussels)

14:45 - 15:15
Nieuwe sociale configuraties en collectieve huisvesting in Wenen
Gabu Heindl (Wenen / Londen)

15:15 - 15:35
PAUZE

15:35 - 15:55
Transformative Densification
Matthieu Moreau (51N4E)

15:55 - 16:15
‘CASCO-OP’, a strategy for affordable and qualitative housing in Groningen?
Brecht Van Duppen (B-architecten)

16:15 - 17:30
Rondetafel
Kristiaan Borret (bouwmeester maître-architecte Région de Bruxelles-Capitale), Gabu Heindl (Vienne/Londres), Matthieu Moreau (51N4E), Brecht Van Duppen (B-architecten) en Nikolaus Hirsch

18:30 - SCREENING
Film: The Property Drama
Arno Brandlhuber & Christopher Roth 

19:00 - TALKS
Lezing: Promised Land: Housing from Commodification to Cooperation
Pier Vittorio Aureli