EXPO: A.J. Lode Janssens - A Balloon Home

 © Luc Gees
© Luc Gees

A.J. Lode Janssens (1941) is een van de meest originele architecten en radicale pedagogen van België. De afgelopen twee decennia leefde hij echter in vrijwillige ballingschap, en verdween hij bewust uit het publieke leven. Heel zijn carrière lang had Janssens een ambiguë relatie met architectuur. Hij was gefascineerd door de experimentele mogelijkheden ervan, maar ook ontzet door haar vaak aanmatigende aard.

Datum
vrijdag, 10 december, 2021zondag, 27 maart, 2022
Openingsuren
10:30 - 18:00
Taal/Talen
EN / FR / NL
Plaats
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel
Tickets

standaardprijs: 5€
leerkrachten, groepen, jongeren (-26 jaar), werkzoekenden, senioren (+65 jaar): 2,50€
paspartoe: 2€
article 27: 1,25€
kinderen (-18 jaar), museumpassmusées, Brussels Card, Subbacultcha member, pers, ICOM, CIVA Friends: 0€

Curator(en)
Peter Swinnen & Nikolaus Hirsch
Met de steun van
De Nationale Loterij
Partner
Met bijdragen van: CRIT. architects // DNA // Marc Godts geassisteerd door Colin Legras // Masters Interieur Architectuur, KU Leuven Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas, Brussel-Gent, Atelier “Performatieve ruimte en nabijheid"

De CIVA-tentoonstelling, gecureerd door Peter Swinnen en Nikolaus Hirsch, over Lode Janssens' vruchtbare maar grotendeels onopgemerkt gebleven architecturale praktijk focust op zijn 'ballonwoning' (Humbeek, 1973-82), een tijdelijk experiment rond een pneumatische woning. De ballon was een compromisloze efemere poging tot de-architecturalisatie en harmonisatie met de natuur. Een experiment met en door het leven zelf. Als centraal stuk toont de tentoonstelling een maquette (gemaakt door CRIT.architects) van de ballonwoning op schaal 1/4, die de bezoeker in staat stelt het experiment van de architect ten volle te overschouwen en doorgronden. Samen met origineel en tot nu toe onontsloten archiefmateriaal wil de expo Janssens' experimentele ruimtelijke onderzoekspraktijk voor het voetlicht halen. Daarnaast bevat de tentoonstelling een installatie van Marc Godts die fungeert als een atmosferische benadering van het experiment van A.J. Lode Janssens. Het SLIDEMONSTER is een cluster van 6 zware projectoren en mediaspelers gemonteerd op een op maat gemaakte draagstructuur, die een selectie van de originele dia's van de ballon projecteert. In het kader van de tentoonstelling werden studenten van de Faculteit Architectuur van de KU Leuven tijdens een masterstudio genoopt zich te verdiepen in de fysieke en psychologische aspecten van het ballonwoningexperiment. 

A.J. Lode Janssens studeerde architectuur en stedenbouw aan de architectuurschool Sint-Lucas. Zijn talent werd er opgemerkt door Willy Van Der Meeren, waarmee hij samen het experimentele Atelier Alpha (Sterrebeek, 1964-68) oprichtte. Daarna startte Janssens zijn eigen bureau terwijl hij parallel daarmee een zeer specifiek onderwijscurriculum uitwerkte met een focus op maatschappelijke en ruimtelijke symbiose. In 1979 stichtte Lode Janssens de Sint-Lucas Werkgemeenschap (SLuW) die onderwijs, praktijk en ontwerpend onderzoek in de architectuur nauw met elkaar verbond. SLuW werd ontwikkeld in nauwe samenhang met Janssens' verregaande betrokkenheid bij het International Laboratory of Architecture and Urban Design (ILAUD) van Giancarlo de Carlo. In 1991 werd Janssens benoemd tot afdelingshoofd van de architectuurschool Sint-Lucas, waarmee hij de cirkel van zijn unieke architecturale engagement rond maakte.

Samen met de tentoonstelling wordt de publicatie A.J. Lode Janssens / 1,47 mbar uitgebracht en verschijnt de documentaire A Gentle Pressure

A.J. Lode Janssens - A Balloon Home is een tentoonstelling met bijdragen van:

CRIT. architects Peter Swinnen, Rosa Fens, Nathan Heindrichs, Emmanuel Debroise, Minne De Meyer Engelbeen, Jonathan Cludts, Joseph Siebenaler & Hannah de Waal
DNA Dirk Lauwers & Ina Peeters geassisteerd door John Gommers, Hendrik Van Waeg & Floris Fens
Marc Godts Geassisteerd door Colin Legras
Masters Interieur Architectuur KU Leuven Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas, Brussel-Gent, Atelier “Performatieve ruimte en nabijheid” / Docenten: Jan Dekeyser, Johan Liekens, Roel De Ridder, Studenten: Sam Canaj, Jil Carton, Silke Desmet, Nikita Goos, Justine Logist, Korneel Maes, Iris Messelis, Hannes Tollebeek, Alex Vanlauwe, Emma Verbeke, Colette Vercammen & Florence Willems.