Philippe Rahm

Climatic Architecture

 © Philippe Rahm
© Philippe Rahm
Sinds jaar en dag bepalen blootstelling aan wind en zon, variaties in temperatuur en de vochtigheid de vorm van steden en gebouwen. Toch heeft de "architectuur van de gematigde omgeving" (Reyner Banham) deze fundamentele principes van stedenbouw en constructie grotendeels genegeerd. Tegenwoordig is 40% van de CO2-uitstoot te wijten aan de bouwsector en het enorme verbruik van fossiele brandstoffen, dat een ongekende opwarming van de aarde veroorzaakt.
 
Klimaatverandering dwingt architecten en stedenbouwkundigen om vraagtekens te zetten bij de fundamenten van hun praktijk, het klimaat en het profiel van hun beroep. Geconfronteerd met de klimatologische uitdagingen van de 21e eeuw stelt Philippe Rahm voor om de discipline te heroriënteren op haar intrinsieke atmosferische kwaliteiten, waarbij lucht, licht, warmte en vochtigheid worden erkend als bouwmaterialen. Convectie, warmtegeleiding, verdamping en emissiviteit worden ontwerpinstrumenten die het potentieel hebben om een revolutie teweeg te brengen in de esthetische en sociale waarden van architectuur.
Datum
dinsdag, 24 oktober, 2023
Openingsuren
19:00
Taal/Talen
EN
Plaats
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel

SCHRIJF JE HIER IN

 
 
Philippe Rahm is een Zwitserse architect die in Parijs woont. Zijn werk, dat het gebied van de architectuur uitbreidt van fysiologisch tot meteorologisch, heeft een internationaal publiek gekregen in de context van duurzaamheid. Zijn recente werk omvat onder andere de eerste prijs in de Farini wedstrijd (60 ha) in Milaan in 2019, het 70 hectare grote Central Park in Taichung, Taiwan, voltooid in december 2020, een 2700 m2 tentoonstellingsarchitectuur voor LUMA in Arles, Frankrijk. Hij is professor geweest aan Harvard University (GSD), Columbia University, Cornell University en Princeton University. Hij is vaste universitair hoofddocent aan de École nationale supérieure d'architecture de Versailles (ENSA-V). In 2020 was hij curator van de tentoonstelling Histoire naturelle de l'architecture in het Pavillon de l'Arsenal in Parijs. Climatic Architecture, een monografisch boek, verschijnt in 2023 bij Actar.