Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Sustainable Dwelling / Uses & Spaces

‘Tussen polyvalentie en empowerment, een nieuwe manier om te kijken naar duurzame woningen’ — USES&SPACES. 

De laatste decennia nam de gezinssamenstelling verschillende nieuwe vormen aan (nieuw samengestelde gezinnen, intergenerationeel samenwonen, eenoudergezinnen, etc.) onder invloed van heel wat nieuwe factoren (hogere leeftijdsverwachting, vrouwenarbeid, woningcrisis, sociale banden, etc.). Onderzoekers van de celUses&Spaces (LOCI_UCL) nodigden auteurs uit om na te denken over de ruimtelijke en sociale dimensies van wonen, met een bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Het boek Sustainable Dwelling gaat dieper in op de polyvalentie van ruimten en de zelfbeschikking van bewoners op het vlak van wonen.

Datum
donderdag, 20 februari, 2020
Openingsuren
19:30
Taal/Talen
FR / NL
Plaats
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel
Tickets

Gratis deelname / inschrijven verplicht (dit evenement is intussen volzet!)

« ‘Ik kan helaas niet anders dan me een land voorstellen waarin huizen worden gebouwd die niet langer dan een generatie meegaan. Als mensen als mensen zouden leven, zouden hun huizen als tempels zijn.’»

John Ruskin 

 

Dit boek gaat dieper in op de ruimtelijke en sociale aspecten van wonen, met een specifieke focus op duurzaamheid. Het gaat hierbij verder dan de gebruikelijke energie- en technologievraagstukken, en plaatst de notie van het duurzaam wonen op het kruispunt van ruimtelijke polyvalentie en de zelfbeschikking van bewoners.

Deze publicatie brengt de terugkerende eigenschappen van “duurzame ruimten” in de woningbouw in kaart, en de diversiteit aan socio-culturele praktijken die er de veruitwendiging van zijn. De ambitie van het boek is om inzicht te krijgen in de manier waarop het concept duurzaamheid weerspiegeld wordt in woonruimtes en hoe de bewoners ze uitdagen.

De publicatie is een verzameling van bijdragen van verschillende auteurs die in mei 2017 deelnamen aan een workshop rond collectief wonen. Tegelijk gaat het boek dieper in op verschillende cases die in Nantes en Zurich werden onderzocht door een team van docenten-onderzoekers (architecten en sociaal antropologen) van de celUses&Spaces van de UCLouvain / UCLille. Hun onderzoeksactiviteiten werden gefinancierd door de beursChristian Leleux die onderzoek promoot naar duurzaamheid in architectuur en stedenbouw

 

DEELNEMERS

 

Nicolas Bernard – Nieuwe woonvormen in Brussel: stand van zaken en uitdagingen

Gérald Ledent/Chloé Salembier/Damien Vanneste – boekvoorstelling en debat  

© Graphisme, Anaïs Cuillier, 2020.