Hulp bij het zoeken

Welke informatie bevat deze catalogus?

De catalogus van de bibliotheek van de afdeling Tuin, Landschap en Stedelijk ecosysteem bevat bibliografische basisreferenties naar boeken en tijdschriften over de geschiedenis en de praktijk van de landschaps- en tuinarchitectuur. De bibliotheek ontstond vanuit de privébibliotheek van de landschapsarchitect René Pechère. De collectie van het Centre Paul Duvigneaud zitten hier nog niet in vervat maar worden binnenkort toegevoegd. 

Hoe een zoekopdracht lanceren ?

Je kan één of meerdere termen ingeven en filteren in welbepaalde velden : auteur, titel, uitgever of digitale inhoud. Twee termen die ingegeven worden met een spatie tussen beiden worden standaard aan mekaar gekoppeld. In dat geval moeten beide termen dus deel uitmaken van het gevonden werk. De catalogus lijst korte tekstjes op waar de ene of de andere in vervat zit. De filter « Contenu numérisé » komt overeen meet twee soorten digitale inhoud.

  • Volledige digitalisering van waardevolle werken (type document : 'livre ancien')
  • Digitalisering van de voorpagina en inhoudstafel voor de meerderheid van de boeken en tijdschriften.

Als je deze filter kiest, zoekt de zoekmotor in de gedigitaliseerde tekst. Opgelet, dit kan erg veel zoekresultaten opleveren.
 

Zoektermen

Volgende zoektermen kan je gebruiken :

 

Term Betekenis
Gids AND Tuinen De termen 'gids' en 'tuinen' bevinden zich beide in de zoekresultaten.
Gids OR Tuinen In het resultaat vind je 'gids' of 'tuinen'.
Tuin Alle termen die beginnen met tuin worden weergegeven : tuin, tuinen, tuinieren, …
(Tuingids) De tekst tussen haakjes wordt gezocht zoals vermeld. Zo kan je o.m. uitdrukkingen opzoeken.

Elementen

Een aantal elementen aan de rechterkant van het scherm kunnen je zoekopdracht nog verfijnen.

 

Element Betekenis
Année Je kan een jaartal of interval van jaartallen aangeven. Bv : 1995 : Enkel voor publicaties uit 1995.
1995 – 1997 : Publicaties tussen 1995 en 1997
Fonds Enkel tuin en landschap
Type de documents Livre modern : recente werken, hoofdzakelijk na 1945, die beschikbaar zijn in de bibliotheek. Livre ancien : oude, zeldzame en waardevolle werken. Deze vereisen specifieke bewaarcondities en zijn enkel raadpleegbaar na een voorafgaande (en gemotiveerde) aanvraag. Périodique : magazines die beschikbaar zijn in de bibliotheek. 
 
Thèmes Gebaseerd op twintigtal thema's
Donateurs Zoeken op donateur van boeken.