Toegangs- en gebruiksvoorwaarden bibliotheek

Als gevolg van de gezondheidscrisis gelinkt aan COVID-19 en het beperkt aantal aanwezige personeelsleden is de toegang tot de bibliotheek beperkt en zijn er een aantal regels verbonden aan je bezoek. Bedankt om ze vooraf even door te nemen.

Inschrijven is verplicht om de leeszaal te kunnen binnengaan en documenten te raadplegen:

  • Inschrijving één dag: 2,50€
  • Inschrijving voor één jaar (studenten, -26 jaar): 0€
  • Inschrijving voor één jaar: 10€

Het consulteren van documenten kan enkel in de leeszaal. Uitlenen is niet toegestaan.

Het is verboden te drinken, eten of roken in de bibliotheek. 

De bibliotheek is een werk- en studieruimte waar het stil is. Telefoons of andere toestellen die geluid maken worden uitgezet of in stille modus gezet.

Handtassen, rugzakken, koffers of andere objecten worden in de lockers (met slot) opgeborgen die zich bevinden aan de ingang van de bibliotheek.

De lezer draagt zorg voor de documenten en is voorzichtig bij het manipuleren ervan. De reproductie van bepaalde fragiele documenten kan voorbehouden zijn voor het personeel.

Als gevolg van de gezondheidscrisis gelinkt aan COVID-19 en het beperkt aantal aanwezige personeelsleden is de toegang tot de bibliotheek beperkt en zijn er een aantal regels verbonden aan je bezoek. Bedankt om ze vooraf even door te nemen.

Tot nader order is de toegang tot de bibliotheek enkel mogelijk op afspraak (via e-mail). We kunnen momenteel enkel ingaan op dringende verzoeken. De mate van urgentie wordt wanneer nodig door het bibliotheekteam geëvalueerd. We stellen een datum voor je bezoek voor, maximum 10 dagen na de aanvraag...