Un siècle de banlieue japonaise

 © Musée de la ville de Matsudo
© Musée de la ville de Matsudo

Un siècle de banlieue japonaise biedt ongeziene, waardevolle inzichten in de verstedelijking van de Japanse buitenwijken en de impact hiervan op het sociale weefsel in Japan in het algemeen. 

Dates
Thursday, June 6, 2019
Hours
19:30
Language(s)
FR
Place
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel
Tickets

gratis toegang

Alvorens een diepgaande ruimtelijke analyse te maken geeft het boek een compleet overzicht van de Japanse stedelijke habitat, van de 19e eeuw tot vandaag, in een stad waar het kapitalisme in een vergevorderd stadium verkeert en waar de blootstelling aan natuurrampen een sleutelfactor is op het vlak van bevolkingsbeheer. Het boek toont de verschillende stadia in de suburbanisatie aan de hand van de belangrijkste actoren inzake verstedelijking. Een beschrijving van de verschillende types woningen en hun bewoners en van het sociaal weefsel van de wijken geeft bovendien inzicht in de evolutie van het leven in die buitenwijken. Zoals het boek aantoont zet het fenomeen van de suburbanisatie zich ook vandaag nog verder. Als antwoord op een strikt economische logica worden nieuwe vormen van wonen snel overgenomen door de private bouwsector die deze verspreiden over het hele grondgebied. Openbare woonwijken houden vandaag het midden tussen sociale bescherming en de onderwerping aan economische wetmatigheden en zijn in het gros van de postindustriële maatschappijen dramatisch op sociaal gebied en dit op velerlei niveaus. De originele foto’s en, zelfs in Japan, moeilijk toegankelijke documenten (oude foto’s, kaarten) alsook de getuigenissen in het boek zijn buitengewoon waardevol.   

 

Over de auteur

Cécile Asanuma-Brice is onderzoekster stadssociologie. Ze is doctor aan de EHESS en woont in Japan sinds 2000. Ze schreef uitvoerig over de huisvestingspolitiek in de context van de kernramp in Fukushima. Vandaag voert ze onderzoek naar het hedendaagse Japan in het onderzoekscentrum van het Maison Franco-Japonaise (CNRS) en in de CLERSE (Universiteit van Lille, CNRS).

Uitgever — Métis Presses

© Cécile Asanuma-Brice
© Nihon chiri taikei, kaizôsha
© Toshi Seibi Kôdan Kôhoshitsu
© Uchida 2002
© Aoki 2006