Archief - Reproducties

formulier aanvraag reproductie

Reproductievoorwaarden en reglement

 

 • Een reproductieaanvraag houdt het bestellen van beeldmateriaal en/of het bekomen van beeldreproductierechten in.
 • De procedure voor de reproductie van archieven kan tot vier weken in beslag nemen. De aanvragen dienen dus op voorhand te worden gedaan, rekening houden met deze wachttijden, via het online formulier. Na ontvangst van je aanvraag bezorgt de archiefdienst je een prijsofferte voor de reproductie.
 • Het betreffende beeldmateriaal wordt aan CIVA bezorgd via mail of USB-sleutel.
 • Voor ieder gebruik van beeldmateriaal waarvoor reproductierechten vereist zijn is het verplicht vooraf een aanvraag te doen bij CIVA via het daartoe bestemde formulier. Bepaalde gebruiken behoeven immers de betaling van reproductierechten. Elke communicatie met dit beeldmateriaal vereist een akkoord van CIVA alsook de betaling van eventuele reproductiekosten. De reproductietarieven vind je hieronder.
 • Voor elke reproductie van documenten die toebehoren aan CIVA en het onderwerp uitmaken van een publicatie of een tentoonstelling moet de precieze copyright worden gevraagd aan de archiefdienst bij bestelling van de beelden.
 • Als de morele persoon nog in leven is of minder dan 70 jaar geleden overleden is, kunnen de protagonist, diens erfgenamen of hun wettelijke vertegenwoordigers de rechten opeisen op de reproductie van het kunstwerk (morele rechten). Om deze rechten te regelen moet de aanvrager zelf contact opnemen met de betrokkene, de rechtenhouders of de instelling die de auteursrechten beheert zoals SABAM of SOFAM.
 • Het beeldmateriaal mag niet aan derden worden doorgegeven.
 • De toelating tot publicatie is enkel geldig voor het gebruik vermeld bij de bestelling. Voor elk ander gebruik (extra druk, heruitgave, herneming in andere publicaties of op andere dragers) moet de procedure voor de aanvraag tot reproductierechten worden vernieuwd en moet een nieuwe toelating van de morele persoon of de rechthebbenden verkregen worden.
 • Na betaling van de reproductierechten aan CIVA wordt de toelating voor reproductie verleend voor de periode vermeld in de aanvraag. Als de publicatie niet gebeurde in die tijdspanne, moet het contract vernieuwd worden.
 • Het beeldmateriaal mag enkel op internet worden gepubliceerd na aanvraag (in een formaat niet groter dan A6 72 dpi).
 • De aanvrager engageert zich om kosteloos twee exemplaren van de publicatie aan CIVA te bezorgen (papier of digitaal) en dit uiterlijk één maand na de druk en in elke verschenen taal.

BESTELLINGEN BEELDEN - TARIEVEN

De bestelling van beelden behelst:

 • De reproductiekosten = digitaliseringskosten voor de bestelde reproducties 
 • De reproductierechten = kosten voor gebruik beelden die eigendom zijn van CIVA
 • Beheerskosten = kosten voor administratie en opzoekingswerk
   

Kortingen en speciale voorwaarden kunnen toegekend worden (zie verder). Wanneer het bestelformulier is ingevuld en opgestuurd sturen we je een prijsofferte. Wanneer die positief wordt beantwoord, wordt de procedure gelanceerd. Een wachttijd van vier weken moet worden ingerekend en dit vanaf de dag dat de prijsofferte is goedgekeurd. Een spoedprocedure behoort tot de mogelijkheden (zie onder).
 

Reproductietarieven

STANDAARDTARIEF
 

kopie A4 zwart/wit 0,10 EUR
kopie A4 kleur 0,40 EUR
kopie A3 zwart/wit 0,20 EUR
kopie A3 kleur 0,80 EUR
scan < 29,7 x 42 (A3) 8.00 EUR
scan > 29,7 x 42 (A3) 10,00 EUR
werkfoto 0,00 EUR

STUDENTENTARIEF
 

 • <= 5 reproducties: gratis
 • >5 reproducties: eerste 5 reproducties gratis, tarief hierboven van toepassing voor de volgende
 • bestaande digitale file voor de reproductie: gratis

   

Tarieven reproductierechten

 

 • Documenten getoond in het kader van een tentoonstelling; met commercieel doel:
  Tijdelijk (evenement) : 25 EUR
 • Documenten getoond in het kader van een tentoonstelling ; zonder commercieel doel:
  Tijdelijk (evenement) : 0 EUR
 • Wetenschappelijke en educatieve publicaties, digitale boeken ; met commercieel doel:
  1-1250 25€
  1250-5000 35€
  5000-10 000 45€
  10 000-15 000 55€
  15 000-20 000 65€
  20 000-25 000 75€
  25 000-30 000 85€
  >30 000 105€

   

 • Omslag van wetenschappelijke en educatieve publicaties, digitale boeken ; met commercieel doel:
  1-1250 35 EUR
  1250-5000 50 EUR
  5000-10 000 65 EUR
  10 000-15 000 80 EUR
  15 000-20 000 95 EUR
  20 000-25 000 110 EUR
  25 000-30 000 125 EUR
  >30 000 : 155 EUR 155 EUR
 • Promotiemateriaal (papier) en publicaties zonder commercieel doel: 
  Affiche, folder, uitgave, krantje of gratis boeken: 0 EUR
 • Multimedia met commercieel doel : website, DVD voor verkoop, reclame, film TV/online, affiches voor verkoop, audiogids voor verhuur,  publicaties waarvoor betaald moet worden (bv. pdf) op een website:
  Tijdelijk (evenement): 45 EUR
  5 jaar: 90 EUR
 • Niet-commerciële multimedia (website van een tentoonstelling in een museum, direct toegankelijke publicaties (bv. pdf) op een website, film of reproductie met didactisch doel in tentoonstellingsruimte, blogs, ...) :
  Tijdelijk (evenement): 25 EUR
  Onbepaalde duur: 50 EUR

 

Beheerskosten

Het tarief van de beheerskosten hangt af van het aantal bestelde reproducties:

 

<= 5 15 EUR
<= 10 25 EUR
<= 20 35 EUR
<= 30 40 EUR
<= 40 45 EUR
<= 50 50 EUR
vanaf 50 1 EUR per reproductie

 

Uitzonderlijke voorwaarden

 

 • Dringende reproductie die valt buiten de voorziene behandeltermijn zoals vermeld in de reproductievoorwaarden:
  Toelage van 100 % op het geheel van de bestelling.
 • Meerdere reproducties uit één en hetzelfde archiefdossier:
  Reductie van 50% op de prijs van de beelden.
 • Vraag naar een specifiek doelformaat (> 100 %):
  Toelage van 25% op de prijs van de beelden.
 • Studenten en onderzoekers:
  Eerste vijf bestelde beelden zijn gratis.
 • Nationale en internationale pers (de aanvrager is verplicht zijn of haar perskaart te tonen) :
  Beelden en rechten reproductie zijn gratis.
 • Ontwerp toeristische gidsen: de bestelde beelden worden gebruikt om CIVA, haar archieffondsen, collecties en activititeiten in de kijker te zetten:
  Beelden en rechten reproductie zijn gratis.
 • Musea, onderzoeks- en onderwijsinstellingen: de bestelde beelden worden gebruikt in het kader van een publicatie, een les of een lezing:
  Beelden zijn gratis.
 • Gebruik van het beeld voor het ontwerp van een affiche, een folder of voor de promotie van een tentoonstelling:
  Rechten reproductie zijn gratis.
 • Particulieren: de bestelde beelden zijn bedoeld voor strikt persoonlijk gebruik, zonder communicatie en publicatie:
  Rechten reproductie zijn gratis.

 

Auteursrechten

Sommige van deze beelden vallen eveneens onder het auteursrecht. Als de protagonist nog in leven is, of niet langer dan 70 jaar geleden overleden is, kan hij/zij zelf, diens erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers deze rechten doen gelden bij een publicatie van een reproductie van het werk (auteursrecht). De aanvrager draagt zelf de verantwoordelijkheid om aan de protagonist of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers, SABAM of SOFAM, de toelating te vragen verder te gaan met de publicatie.