Alexandre Chemetoff

Landschapsarchitectuur op donderdag

 © Cyrille Robin
© Cyrille Robin

Van Nantes tot Nancy: over architectuur, stedenbouw en landschap

Alexandre Chemetoff, architect, stedenbouwkundige en landschapsarchitect, was een van de eersten die in Frankrijk interdisciplinair werkte. In 1983 richtte hij het Bureau des paysages op, een bureau bestaande uit architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.

Op deze conferentie zal hij grootschalige projecten presenteren zoals de ontwikkeling van het Île de Nantes, dat regelmatig wordt aangehaald als een model voor stedenbouw, en de Rives de la Meurthe in Nancy. Hij zal ingaan op fundamentele kwesties zoals het stedelijk raster, de structuur van percelen, de logica van landschappen en de verbeelding die er vorm aan heeft gegeven, evenals de kwestie van tijd, die zo belangrijk is in het landschapsontwerp, en zal zijn transdisciplinaire benadering van projecten belichten, van de stedelijke schaal tot aan het kleinste detail.

Datum
donderdag, 15 februari, 2024
Openingsuren
18:30
Taal/Talen
FR
Plaats
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel