Meer info

De huidige catalogus is nog onvolledig. Hieronder geven we meer details over de mate waarin de collecties vertegenwoordigd zijn. De pagina met bewaarde documenttypes geeft meer bijzonderheden over de collecties zelf (thematische, geografische en temporele afbakening,…).

Referenties van de bibliotheek

De bibliografische gegevens van de bibliotheekdocumenten integreren catalogi van drie bibliotheken: de catalogi van de Archives d’Architecture Moderne (AAM), van de bibliotheek René Pechère en van het documentatiecentrum Paul Duvigneaud.

De bibliotheekcatalogus van het Sint-Lukasarchief wordt tegen eind 2021 stapsgewijs geïntegreerd. Gelieve ons voor ieder opzoekwerk in deze collectie te contacteren.

Je vindt meer informatie over de thematische inhoud en de temporele, geografische en linguïstische afbakening van de collectie op de pagina van de bibliotheek.

Omdat nog niet al onze zoektools gecentraliseerd zijn en om te vermijden dat je opzoekingswerk onvolledig zou zijn, verzoeken we je om ons voor je bezoek te contacteren zodat we voorbereidend opzoekingswerk kunnen doen.
 

Boeken

We werken aan de verrijking van de bibliografische gegevens. Aarzel niet om ons te contacteren indien je meer gegevens nodig hebt om een document te kunnen identificeren.

De representativiteit van de boekencollecties in deze catalogus is als volgt:

  • Afdeling architectuur (de voormalige bibliotheek van de AAM): ongeveer een derde
    Zijn gedekt door de catalogus: afdeling Brussel, België (recente publicaties), stedenbouw en architectuurtheorie (recente publicaties), fonds Jean Dethier
  • Afdeling landschapsarchitectuur (de voormalige bibliotheek René Pechère): volledig
  • Afdeling ecologie en stedelijke ecosystemen (het voormalige documentatiecentrum Paul Duvigneaud): volledig
  • Afdeling architectuur (het voormalige Sint-Lukasarchief): 90%

Tijdschriften

We werken aan het samenbrengen van de tijdschriftencollecties van de vier oorspronkelijke bibliotheken. De bibliografische gegevens van de tijdschriften alsook de staat van de collectie worden stapsgewijs aan de catalogus toegevoegd. Intussen vind je hier een pdf-document met een lijst van onze tijdschriften en de staat van de collecties.

Documentatiedossiers

Momenteel zijn alle biografische documentatiedossiers in de catalogus opgenomen. Tegen het einde van 2021 zullen we er de referenties van de thematische en geografische documentatiedossiers aan toevoegen. 

Commerciële documentatie

We beschikken over twee aparte collecties met publicitaire documentatie. De documentatie van de AAM is gedeeltelijk in de catalogus opgenomen. De technisch-commerciële documentatie van het Sint-Lukasarchief is nog niet in de catalogus opgenomen. Gelieve ons te contacteren indien je daarin opzoekingswerk wil doen.

Inventaris van de archieven

We bieden ook een opzoekingsmogelijkheid op persoonsnaam of collectiviteit aan. Het kan nog voorkomen dat verschillende entiteiten met eenzelfde persoon overeenstemmen. We werken volop aan de uniformisering van deze fiches.