Meer info

De huidige catalogus is nog niet compleet. Hieronder vindt u meer details over de representativiteit van de verzamelingen. Pagina Bewaarde documenttypes geeft ook bijzonderheden over de collecties van de bibliotheek (thematisch, tijdelijke omslagen, geografisch, etcetera…).

Referenties van de bibliotheek

De bibliografische gegevens van de bibliotheekdocumenten zijn geïntegreerd vanuit catalogi van drie bibliotheken : die van het A.A.M., de bibliotheek René Pechère en het documentatiecentrum Paul Duvigneaud.

De bibliotheekcatalogus van het Sint-Lukasarchief zal progressief geïntegreerd worden vanaf 2020. Gelieve ons voor ieder opzoekwerk in deze collectie te contacteren

U vindt meer informatie over de thematische inhoud, datum, territorium en de taal op de pagina van de bibliotheek.

Aangezien onze zoektools nog niet gecentraliseerd zijn en opdat uw opzoekwerk volledig zou zijn vragen we u, als algemene regel, ons vooraf te contacteren teneinde voorbereidend opzoekwerk te kunnen doen.

Boeken

We werken aan de verrijking van de bibliografische gegevens. Aarzel niet ons te contacteren indien u meer gegevens nodig heeft om een document te kunnen identificeren.

De representativiteit van de boekencollecties in deze catalogus is de volgende :

  • Moderne architectuur sectie (vroeger Bibliotheek A.A.M.) : ongeveer een derde
    Bestek: Sectie Brussel, België (recente publicaties), stedenbouw en architectuurtheorie (recente publicaties), fonds Jean Dethier
  • Landschapsarchitectuur sectie (vroeger Bibliotheek René Pechère): volledig
  • Ecologie en stedelijke ecosystemen (vroeger Bibliotheek Paul Duvigneaud): volledig
  • Moderne architectuur sectie (vroeger Sint-Lukasarchief) : 90% (toegankelijk vanaf 2020)

Tijdschriften

We werken momenteel aan het samenbrengen van de tijdschriftcollecties van de vier oorspronkelijke bibliotheken. De bibliografische gegevens van de tijdschriften alsook het bezit en de beschikbaarheid zullen vanaf 2020 progressief aan de catalogus worden toegevoegd. In de tussentijd vindt u op de pagina Tijdschriften een pdf-document met de lijst van de tijdschriften, als ook het bezit / hun beschikbaarheid.

Documentatiecollectie

Momenteel zijn alle biografische documentatiedossier in de catalogus ingeschreven. Tegen het einde van 2019 zullen we er de referenties aan de thematische en geografische documentatiedossiers aan toevoegen.

Commerciële documentatie

We beschikken over twee aparte collecties met advertentiedocumentatie. De documentatie van A.A.M. is gedeeltelijk in de catalogus ingeschreven. De technisch-commerciële documentatie van het Sint-Lukasarchief is nog niet in de catalogus ingeschreven. Gelieve ons te contacteren indien u er opzoekwerk wil doen.

Inventaris van de archieven

De gepubliceerde beschrijvingen van de archieven dekken momenteel 30% van het geheel van de door CIVA bewaarde archieven. We werken aan de informatisering van onze inventarissen. Teneinde vanaf 2020 een representatief overzicht van onze collecties aan te kunnen bieden leggen we onze prioriteit in het realiseren van algemene inventarissen van archieven. U zal er algemene gegevens over elk archief kunnen vinden. Progressief zullen méér gedetailleerde gegevens deze informatie vervolledigen.

Het inventariswerk betreft zowel de archieven van de Archives d’architecture moderne alsook deze van het Sint-Lukasarchief. U vindt ook informatie betreffende hun herkomst in elke inventaris.